USLUGE FOTOKOPIRANJA I UVEZA

Fotokopiranje CB i color do formata A3
Laserki ispis CB i color do formata A3
Kopiranje i laserski ispis na papir paos, foliju i papir u boji
Plastificiranje
Spiralni i tvrdi uvez
Uvezivanje maturalnih i diplomskih radnji sa ispisom na koricama

 

 

 

USLUGE COLOR LABORATORIJA

Razvijanje svih vrsta color negativa
Razvijanje dia pozitiv filmova
Izrada fotografija do formata 30x45
Izrada index printa
Uramljivanje dia pozitiv filmova
Reprodukcija power point prezentacija na dia pozitiv


 

 

USLUGE CB LABORATORIJA

Razvijanje svih vrsta CB negativa
Izrada CB fotografija strojno do formata 30x45
Izrada CB fotografija ručno do formata 50x70

 

 


 

 

USLUGE PRESNIMAVANJA

Presnimavanje svih vrsta video kazeta na DVD
Presnimavanje 8mm filmova na DVD
Umnažanje CD/DVD
Spašavanje podataka sa svih vrsta memorijskih kartica
Usluga video montaže
Izrada fotografija sa video zapisa
Usluga presnimavanja sa memorijskih kartica
Ispis na CD/DVD

 

 

 

USLUGE ATELIERA

Slikanje za sve vrste dokumenata
Reprodukcijska fotografija
Reprodukcija na dia filmove
Slikanje predmeta
Obiteljska snimanja u atelieru
Foto i video snimanja na terenu